اولین عکس از مهدی هاشمی پس از آزادی

زادی مهدی هاشمی مورد توجه روزنامه های امروز قرار گرفته است.

به گزارش «تابناک»، روزنامه اعتماد عکسی را با عنوان «اولین عکس از مهدی هاشمی پس از آزادی» منتشر کرد.

در این تصویر مهدی هاشمی در کنار پدرش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و مادرش عفت مرعشی حضور دارد.
مهدی هاشمی پس از سه ماه بازداشت با تودیع وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شده است.
مهدی هاشمی آزاد شد
مهدی هاشمی آزاد شد
مطالب مشابه را ببینید!