مجله تاپ‌ناز‌

ارتباط اندازه طول انگشت با طول آلت تناسلی مردان

ارتباط اندازه طول انگشت با طول آلت تناسلی مردان

آیا طول آلت تناسلی به اندازه طول انگشت مردان است؟

 

بعضی اوقات بین طول انگشت مردان و آلت تناسلی انها ارتباط اي وجوددارد که امروز به آن بطور مفصل خواهیم پرداخت. از آنجایی که دستگاه تناسلی مرد بعنوان نماد مردانگی جایگاه مخصوصاً در ذهنیت عامه رجل بازی می کند لذا سلامتی فیزیکی , کیفیت ظاهری و نیز کارکردی این عضو موضوع مورد دقت اکثر تحقیقات جنسی قرار گرفته هست.

صرف نظر از پاره اي از اظهارات نه عمده علمی که مثلا در مورد ارتباط بین سایز پا, طولانگشت وطول آلت جنسی , سایز گوش و اندازه آلت تناسلی و … به گوش می‌رسد , دسته دیگری از اطلاعات معتبر علمی موجودند که معتقد به وجود ارتباط بین طول انگشت دست و طول آلت تناسلی هستند.

 

طول انگشت و اندازه آلت جنسی

درتحقیقی که از سمت جامعه اورولوژیستان کره اي توزیع گردیده آمده هست : در مردانی که طول انگشت اشاره « انگشت دوم » از انگشت انگشتری « انگشت چهارم » کوتاه تر هست آلت تناسلی در ایندسته از مردان در حالات نعوظ بلند میباشد.

این نظریه براین یقین مطرح گردیده هست که در زمان حاملگی مادر و زمانیکه جنین در دوره خاصی از شکل‌گیری در دسترس میزان متغییری از هورمون هایي چون تستسترون و استروژن قرار می‌گیرد ,

درصورت بالا بودن میزان تستسترون طول انگشت چهارم از انگشت دوم بلند تر خواهد شد ودر صورتیکه بنا بر دلایلی دراین دوره حساس جنینی میزان استروژن در بدن بالا باشد و جنین با استروژن بیش از تستسترون برخورد داشته باشد می‌توان پیشبینی نمود که دراین افراد انگشت اشاره بلند تر از انگشت اشاره باشد.

ضروری به یاد هست هورمون جنسی تستسترون در ساخت صفت هاي مردانه مثل تنومندی , ماهیچه پذیری , رفتار هاي رقابت طلبانه , توانمندی جنسی نقش بازی می کند و بالا بودن میزان این هورمون در دوره جنینی در شکل‌گیری بدن و رفتار مردانه تاثیر گذار هست و یکی از راه هاي تشخیص کمیت وجود این هورمون افزون بر فیزیک بدن , حالت چهره و رفتار جنسی طول انگشت دست هست که خود نشانگر طول الت تناسلی می‌تواند باشد.

تستسترون صرفاً هورمون مردانه نیست ودر زن نیز وجوددارد لیکن آن چه تظاهرات زنانگی را در زن بیشتر محرض میگرداند استروژن هست لذا نماد این تفاوت هورمونی را در زن می‌توان به شکل هم اندازه بودن انگشت اشاره و انگشت انگشتری رویت نمود.در بعضی تحقیقات , نسبت طول انگشت زنان هم جنس گرا و نیز زنانی که مایل به تغییر جنسیت بوده اند

مورد بررسی قرار گرفته هست و نتیجه گیری دال بر تغییر این تناسب داشته ودر ایندسته از افراد انگشت اشاره کوتاه تر از انگشت انگشتری میبوده هست .افزون بر ارتباط پیشگویانه اي که بین طول انگشت و طول آلت تناسلی می‌توان متصور شد ,از این یقین در راه پیشبینی امکان موفقیت ورزشکاران در رقابت هاي ورزشی نیز می توان بهرهگیری نمود.

پرفسور جان منینگ که یدی طولا در انجام این نوع از تحقیق ها داراست معتقد هست گذشته از مسابقه ورزشی صرفاً با اندازه گیری طول انگشت بازیکنان میزان احتمال موفقیت ورزشی را می توان پیشبینی نمود . ضروری به یاد هست که در حال آماده در ورزش فوتبال و نیز ورزش دو , بیش از سایر اساس هاي ورزشی می‌توان به نتیجه این نوع از پیشبینی خوش بین بود.

در آنسوی منحنی نیز باید اشاره اي بر زنگ خطر برخورد با تستسرون عمده در زمان جنینی داشت چرا که بر اساس تحقیقات دانشگاه آلبرتا در کانادا کودکان مبتلا به اوتیسم 4 برابر بیش از کودکان دیگر مغز مردانه دارند که غرض از مغز مردانه را می‌توان برخورد مغز با درصد بالای تستسترون در دوره جنینی تعریف نمود.

« اوتیسم 4 برابر در مردان بیشتر از زنان هست» که به عقیده متخصصین شاید با عنایت بیشتر والدین به کیفیت اندازه طول انگشتان با یک دیگر در دوره نوزادی بتوان گامهای تشخیصی سریعتری در اساس درمان ایندسته از کودکان برداشت.بلند بودن انگشت انگشتری در مرد به نسبت انگشت اشاره همینطور می تواند هشداری باشد برای مردانی که بنا بر دلایل ژنیکی , محیطی و … در ابتلا به سرطان پروستات مستعد تر می گردند . بنا بر پژوهشهای 15 ساله دانشگاه بریتانیا که نتایج آن در ژرنال بیماریهای پروستات توزیع گردیده هست بیمارانی که برای مداوای مشکلات پروستان به کلینیک هاي درمانی مراجعه نموده اند دارای انگشت انگشتری بلند تری میبوده اند ودر این راستا اذعان شده مردانی که انگشت اشاره آنان بلندتر از انگشت چهارم باشد یک سوم احتمال ابتلا به سرطان پروستات در آنها کاهش میابد.از سویی از انجایی که بالا بودن میزان تستسترون علامت هاي جذاب مردانه اي را واسطه می گردد که به موازات ان فرد بدن عضلانی , صورت استخوانی چهار گوش , لبهای باریک , چانه پهن پیدا کرده ودر کنش جنسی نیز متمایل به برقراری ارتباط جنسی متناوب تری می‌گردد لذا در گزینه شریک جنسی جسورتر عمل کرده شرکا جنسی بیشتری در اطراف داشته ودر این راه طبق معمولً زنان نیز دست رد بر سینه انان نمی‌زنند. بنا براین می توان میزان احتمال ارتکاب خیانت را در ایندسته از افراد بیش از سایرین محتمل دانست . بنا براین بعنوان یکی از شاخص هاي تعیین میزان وفاداری زوج ها در زندگی زناشویی اندازه گیری میزان تستسترون موجود در بدن مرد می تواند باشد.که شاید بتوان با اندازه گیری طول انگشت و ضریب تناسب دو انگشت اشاره و انگشتری اطلاعاتی دراین راستا پیدانمود.

لیکن گفتنی هست صرف داشتن انگشت بلند انگشتری نمی تواند توجیهی باشد برای برچسب به کل پیکره شخصیتی فرد تحت عنوان «فرد خیانت کار» و یا توجیهی در جهت ژنتیکی بودن رفتار هاي خیانت امیز در مرد گردد که از این پس فرد بنا بر دلایل بدنی خودرا وادار به تبعیت از الگوی ژنیکی محسوب کرده و مسئولیتی در برابر بازرسی پذیری و پرهیز رفتار بردوش نگیرد.

مضافاً به این که آلبوم این تحقیقات هنوز در حال بررسی بوده و ارتباط دلیل و معلولی و قطعی را نمی‌توان برای آن متصور بود.

همچنین بخوانید :

مطالب مشابه را ببینید!