روش های از بین بردن بوی سیگار در منزل

روش های از بین بردن بوی سیگار در منزل

اگر فرد سیگاری در منزل شما باشد به طور حتم هوای خانه و خیلی از وسایل خانه ممکن است بوی سیگار بدهند و باعث آزار شما و به خصوص مهمانان شود. برای از بین بردن بوی بد سیگار می توانید از روش های زیر استفاده کنید.

چگونه بوی سیگار را در منزل از بین ببریم؟

قبل از هر اقامی برای از بین بردن بوی سیگار، ابتدا پنجره ها را باز کنید و هود را شون کنید تا دود از بین برود.قبل از آمدن مهمان ها اگر حس می کنید فضای خانه بوی سیگار می دهد، یک حوله را درون ترکیب آب گرم و سرکه فرو کرده و پس از آغشته شدن، آن را بچلانید و آن را در بالای سر خود و در ارتفاع بالاتر فضای خانه بچرخانید تا بوی دود سیگار را جذب کند و از بین ببرد.

 

روشن کردن شمع در فضای خانه باعث خنثی شدن بوی سیگار و از بین رفتن بوی آن می شود.

 استفاده از سرکه سفید می تواند بوی دود و سیگار را از بین برود. مقداری سرکه را درون کاسه ای بریزید و آن را روی اپن آشپزخانه قرار دهید تا بوی سیگار را جذب کند.

 

 روش دیگری نیز برای از بین بردن بوی بد سیگار در خانه وجود دارد و آن روشن کردن زغال است. چند زغال گداخته و روشن را در ظرف فلزی و در قسمتی از فضای خانه قرار دهید که دیده نشود، ولی در عین حال در نزدیکی منبع سیگار باشد.

 

روش های از بین بردن بوی سیگار در منزل

چند زغال گداخته و روشن را در نزدیکی منبع سیگار قرار دهید

از بین بردن بوی سیگار در خانه با این روش ها

مطالب مشابه را ببینید!