مجله تاپ‌ناز‌

عکس های حیرت آور میکروسکوپی از جانوران

تا به حال فکر کرده اید موجودات پیرامون ما از نزدیک چه شکلی هستند؟

ما این موجودات را با تصاویر زوم شده به شما نشان میدهیم.

جنین خفاش

Creepy Microscope Close Ups

نوعی سوسک

Creepy Microscope Close Ups

زنبور انگلی

Creepy Microscope Close Ups

لارو نوعی از مگس

Creepy Microscope Close Ups

پشه

عکس میکروسکوپی

زبان پروانه

Creepy Microscope Close Ups

دهان موش

Creepy Microscope Close Ups

مورچه

Creepy Microscope Close Ups

شپش

Creepy Microscope Close Ups

حشره

Creepy Microscope Close Ups

زبان جیرجیرک

Creepy Microscope Close Ups

کرم های انگلی

Creepy Microscope Close Ups

ملخ

Creepy Microscope Close Ups

نوعی شپش

Creepy Microscope Close Ups

نوعی حشره

Creepy Microscope Close Ups

موهای عنکبوت

Creepy Microscope Close Ups

کرم انگلی

Creepy Microscope Close Ups

 

مطالب مشابه را ببینید!