شباهت دختر “نانسی عجرم ” با مادرش!

به گزارش آخرین نیوز، دختر نانسی عجرم خوانند معروف لبنانی، میلا نام دارد. میلا روز تولدش همزمان با روز تولد مادرش است.

بسیاری از طرفداران این خواننده که توانسته بودند بعد از مدتها عکس دختر نانسی را ببینند، اعتقاد داشتند که میلا بسیار خوش شانس است که تا این حد به مادرش شباهت دارد.

دختر نانسی عجرم
دختر نانسی عجرم
دختر نانسی عجرم
دختر نانسی عجرم

 

 

مطالب مشابه را ببینید!