دفتر سخنگوی قوه قضائیه:دختران میرحسین موسوی دستگیر نشده‌اند

دختران میرحسین

دختران میرحسین موسوی دستگیر نشده‌اند

دفتر سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: خبر مربوط به دستگیری دختران میرحسین موسوی صحیح نبوده و آنها دستگیر نشده‌اند.

دفتر سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد خبر دستگیری دختران میرحسین موسوی ساعت 8 صبح امروز توضیح داد: دادستان تهران اعلام کرده است که موضوع دستگیری و بازداشت نبوده است.

این دفتر اعلام کرد: دختران میرحسین برای ادای توضیحاتی به دادسرای امنیت حاضر شده بودند که تا یک ساعت دیگر می توانند به خانه بازگردند.

گفته های دفتر سخنگوی قوه قضائیه در حالی است که یکی از خبرگزاری ها اعلام کرده بود که نرگس و زهرا موسوی صبح امروز توسط ماموران دادستانی دستگیر شده اند./مهر

مطالب مشابه را ببینید!