باورهای اشتباه در مورد رابطه جنسی زن و شوهر

باورهای اشتباه در مورد رابطه جنسی زن و شوهر

باورهای اشتباه در رابطه جنسی زن و شوهرها

خیلی از زن و شوهرها در روابط جنسی خود دچار اشتباهانی می شوند که بهتر است با مطالعه کردن این اشتباهات را جبران کنند. در نظر تعداد زیادی از افراد یک رابطه زناشویی موفق ویژگی‌هاي خاصی دارد اما این ویژگی‌ها گاهی فقط باورهای نادرستی هستند که تکیه به آن ها میتواند باعث نارضایتی و حتی ناتوانی جنسی شود…

شناخت این باورها بشما کمک میکند یک رابطه زناشویی موفق داشته باشید…

*دریک رابطه زناشویی حتماً باید دخول انجام شود. اصطلاح «رابطه جنسی کامل» این تصور را ایجاد میکند که رابطه زناشویی بدون دخول، ناکامل است. این تصور اشتباه است. برخی تصور میکنند دخول باعث رسیدن به اوج لذت جنسی در زن می شود اما برای تعداد زیادی از زنان دخول به تنهایی باعث رسیدن به ارگاسم نمی شود.

*بدون نعوظ، رابطه زناشویی امکان‌پذیر نیست. تعداد زیادی از افراد فکر می کنند در صورتی می توان یک رابطه زناشویی را آغاز کرد که نعوظ صورت گرفته باشد در حالیکه نعوظ فقط بخشی از رابطه زناشویی است.

*رابطه زناشویی کوتاه، ناامیدکننده است. برای یک رابطه زناشویی موفق حداکثر یا حداقل زمان تعریف نشده است. برخی افراد فقط زمان بین دخول تا انزال را در نظر می گیرند ودر صورت کوتاه بودن این فاصله می گویند مرد دچار انزال زودرس است در حالی‌که نوازش و بوسه نیز جزیی از رابطه زناشویی محسوب میشود. از سوی دیگر این مدت زمان صرف شده نیست که اهمیت دارد بلکه میزان رضایت زوجین از رابطه مهم است.

*انزال به معنی اتمام رابطه زناشویی است. اگر فکر ‌کنید که نعوظ و دخول اصلی‌ترین عمل‌ها دریک رابطه زناشویی هستند پس در نظر شما انزال نشانه پایان این رابطه است اما در حقیقت مرد بعد از انزال باید تلاش کند تا با روش‌هاي دیگر به همسرش کمک کند به اوج لذت جنسی برسد.

برای احساس رضایت از رابطه زناشویی، رسیدن به اوج لذت جنسی ضروری است. درست است که ارگاسم عامل رضایت و آرامش‌ جنسی در افراد می شود اما نرسیدن به آن نشانه لذت نبردن یا ناموفق بودن رابطه نیست.

*یکیدیگر از باورهای نادرست در رابطه زناشویی این است که،همسران باید هم زمان به اوج لذت جنسی برسند. این باور بسیار غیرمنطقی است. زمان رسیدن به اوج هیجان جنسی طبق معمول در زنان و مردان یکسان نیست و هردو نمی توانند دریک زمان به ارگاسم برسند اگرچه تطابق دادن خود با دیگری در زمان رسیدن به اوج لذت جنسی اهمیت دارد.

*دریک رابطه زناشویی مرد فاعل و زن مفعول است. طبق معمول برای زنان رسیدن به اوج لذت جنسی مرد مهم است و مرد نیز برای آنکه لذت ببرد از خود مایه می‌گذرد. درست آن است که هر یک برای لذت بردن خود تلاش کنند و از دیگری انتظار نداشته باشند که برای لذت بردن او تلاش کند، فراموش نکنید که هر شخصی بهتر از دیگری بدنش را می‌شناسد و میتواند در رسیدن به اوج لذت جنسی بخود کمک کند.

*نداشتن نعوظ در مردان به معنی آن است که همسر خودرا نمی‌پسندند. این عقیده اشتباه است. همیشه بین نعوظ و لذت رابطه‌اي وجود ندارد. گاهی مردی همسرش را بسیار دوست دارد اما ممکن است بدلیل ناتوانی جنسی یا مشکلات دیگر توانایی نعوظ نداشته باشد.

*یک زوج طبیعی باید هفته‌اي یک بار رابطه زناشویی داشته باشند. میزان تمایل به برقراری رابطه زناشویی بین افراد مختلف متفاوت است و نمیتوان گفت برقراری چه مقدار رابطه زناشویی دریک زمان معین نشانه طبیعی بودن همسران است.

*طی یک رابطه زناشویی نباید باهم صحبت کرد. فکر کنید طرف مقابل بدون حرف زدن می داند شما از چه نوع حرکتی خوشتان می آید و چه کاری را نمی‌پسندید. گاهی بیان احساسات و خواسته‌ها هنگام رابطه زناشویی برای همسران لذت‌آور و تحریک‌کننده است و میزان رضایتمندی آن ها را از رابطه زناشویی افزایش می دهد.

همچنین بخوانید :

مطالب مشابه را ببینید!