دختران شایسته جهان از سال 2000 تا 2012 +عکس

عکسهای ملکه های زیبای دنیا از سال 2000 تا 2012 را مشاهده می کنید.

دختر شایسته

می دانید ملکه های زیبایی سال 2000 تا 2012 از کدام کشورهای بودند؟

ملکه های زیبایی2012,تصاویر ملکه های زیبایی جهان
Priyanka Chopra ( India ) – Miss World 2000
 

ملکه های زیبایی2012,تصاویر ملکه های زیبایی جهان
Agbani Darego (Nigeria) – Miss World 2001
 

ملکه های زیبایی2012,تصاویر ملکه های زیبایی جهان
azra Akın (Turkey) – Miss World 2002
 

ملکه های زیبایی2012,تصاویر ملکه های زیبایی جهان
rosanna Davison (Ireland) – Miss World 2003

ملکه های زیبایی2012,تصاویر ملکه های زیبایی جهان
maría Julia Mantilla (Peru) – Miss World 2004

ملکه های زیبایی2012,تصاویر ملکه های زیبایی جهان
unnur Birna Vilhjalmsdottir (Iceland) – Miss World 2005

ملکه های زیبایی2012,تصاویر ملکه های زیبایی جهان
tatana Kucharova (Czech Republic) – Miss World 2006

ملکه های زیبایی2012,تصاویر ملکه های زیبایی جهان
zhang Zilin (China) – Miss World 2007

ملکه های زیبایی2012,تصاویر ملکه های زیبایی جهان
ksenia Sukhinova (Russia) – Miss World 2008

ملکه های زیبایی2012,تصاویر ملکه های زیبایی جهان
ivian Sarcos (Venezuela) – Miss World 2011

ملکه های زیبایی2012,تصاویر ملکه های زیبایی جهان
Yu Wenxia (China) – Miss World 2012

منبع : seemorgh.com

مطالب مشابه را ببینید!