ملکه زیبایی آمریکا از تجاوز چندین ساله پدرش گفت! +عکس

ملکه زیبایی آمریکایی با انتشار تصاویر تکان دهنده از خود که در آن در مورد گذشته و تجاوز پدرش صحبت کرده است موجی از شوک را در دنیای مجازی به راه انداخت.
“بری لیبرند” ملکه زیبایی سابق نیواورلئان امریکا با پخش این ویدئوی 12 دقیقه ای توضیح میدهد که پدرش چگونه از سن 4 سالگی از او سوء استفاده کرده است. او در این ویدئو پدرش را تهدید میکند که اکنون وقت صحبت کردن در مورد جنایات  اوست.

ملکه زیبایی آمریکا

او تاکید میکند که پدرش از سن 4 سالگی تا 13 سالگی از او سوءاستفاده جنسی کرده است.او در ویدئوی منتشر شده اش که تا کنون بیش از 2000 بیننده داشته است بدون هیچگونه آرایشی ظاهر شده و چهره ای دردمند و خسته دارد.
او با چشمانی اشکبار میگوید: میخواهم در مورد مردی صحبت کنم که درحق من ظلم کرده است، دوشیزگی ام را از من گرفته و معصومیت مرا خدشه دار کرده است. او حالا باید این ویدئو را تماشا کند.
او میگوید پدرش نه تنها به او تجاوز کرده است بلکه بارها او را به مرگ تهدید کرده و حتی مادرش را کشته است. او توضیح میدهد با اینکه سن کمی داشته بخوبی به یاد دارد که مادرش را غرق در خون دیده است و پدرش در آن لحظات به دنبال او بوده تا وی را نیز به سرنوشت مادرش دچار کند.او ادعا میکند که هنوز هم شبها این تصاویر را در کابوسهای شبانه اش میبیند.
وی از سن 13 سالگی از خانه گریخته است  و با تحمل مشکلات بسیار توانسته موفقیتهایی در زندگی شخصی اش داشته باشد.او ادامه میدهد که عاشق هنر پیشگی است چرا که از این طریق میتوان از حقایق زندگی گریخت و شخص دیگری بود./پرداد

حرفهای تکان دهنده ملکه زیبایی آمریکا در مورد تجاوز پدرش به او +عکس

حرفهای تکان دهنده ملکه زیبایی آمریکا در مورد تجاوز پدرش به او +عکس

حرفهای تکان دهنده ملکه زیبایی آمریکا در مورد تجاوز پدرش به او +عکس

حرفهای تکان دهنده ملکه زیبایی آمریکا در مورد تجاوز پدرش به او +عکس

حرفهای تکان دهنده ملکه زیبایی آمریکا در مورد تجاوز پدرش به او +عکس

حرفهای تکان دهنده ملکه زیبایی آمریکا در مورد تجاوز پدرش به او +عکس

 

 

مطالب مشابه را ببینید!