برترین مدل سال 2011 دختر شایسته 2013 آرژانتین شد +عکس

دختر شایسته 2013 آرژانتین انتخاب شد +عکس

ترزا کوستر به عنوان دختر برگزیده سال 2013 کشور آرژانتین انتخاب شد.بدین ترتیب او به دوره 63 مراسم دختر شایسته راه یافت.

او در شهر بوینس ایرس آرژانتین به دنیا آمده است و 25 سال سن دارد.او قبلا نیز در سال 2011 به عنوان بهترین مدل آمریکا و جهان انتخاب شده است.

دختر شایسته آرژانتین
دختر شایسته آرژانتین

دختر شایسته آرژانتین
دختر شایسته آرژانتین
دختر شایسته آرژانتین
دختر شایسته آرژانتین
دختر شایسته آرژانتین
دختر شایسته آرژانتین
دختر شایسته آرژانتین
دختر شایسته آرژانتین
دختر شایسته آرژانتین
دختر شایسته آرژانتین
دختر شایسته آرژانتین
دختر شایسته آرژانتین
دختر شایسته آرژانتین
دختر شایسته آرژانتین
مطالب مشابه را ببینید!