دختر شایسته 2013 کشور تایلند انتخاب شد +عکس

دختر شایسته 2013 کشور تایلند انتخاب شد +عکس

مراسم دختر شایسته 2013 تایلند روز 9 آپریل در این کشور برگزار شد و خانم کانیاپاک پاکسامبون به عنوان نفر اول انتخاب شد و به دوره 63 مراسم دختر شایسته جهانی که در اندونزی برگزار می شود راه یافت.

او 22 سال سن دارد قدش 171 سانتی متر است و در رشته تجارت در دانشگاه زوریخ در حال تحصیل است.

دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند

دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
دختر شایسته 2013 تایلند
مطالب مشابه را ببینید!