مسواک نزدن و حمام نرفتن کریستین استیورات کار دستش داد!

کریستین استیوارت
کریستین استیوارت

حکایت پست و بلند زندگی این ستاره سینما، تا همین جا، آنقدر دراماتیک است که می تواند مضمون چندین رمان را فراهم کند؛ البته آخرین اتفاقی که برای او افتاده می تواند دستمایه اثری طنزآمیز باشد!
کریستین استوارت، در مصاحبه ای، گفته بود: “من دوست دارم وارد دانشگاه شده و رشته ادبیات بخوانم، دوست دارم نویسنده شوم”. حالا او کافی است قلم دست بگیرد و از زندگی خود بنویسد!

حکایت پست و بلند زندگی این ستاره سینما، تا همین جا، آنقدر دراماتیک است که می تواند مضمون چندین رمان را فراهم کند؛ البته آخرین اتفاقی که برای او افتاده می تواند دستمایه اثری طنزآمیز باشد!

بنابر این گزارش، چندی پیش این خانم به رابرت پتینسون خیانت کرد؛ پس از مدتی سکوت، وی گفت استوارت را بخشیده است و با این کار تعجب بسیاری را برانگیخت؛ اما پتینسون حالا گفته که اگر زنش فکری به حال بوی بد بدنش نکند از وی جدا خواهد شد!

اکنون معلوم شد که خانم خیانتکار حوصله مسواک زدن و حمام رفتن ندارد و این اعتبار او را بیش از پیش نزد هوادارانش پایین خواهد آورد.

مطالب مشابه را ببینید!