جراحی های متعدد برای شبیه شدن به سوپر من!

سوپر من

يك مرد فيليپيني از 15 سال پيش تا كنون ده ها بار زير تيغ جراحان پلاستيك رفته تا شبيه سوپرمن شود.

هربرت چاوز فيليپيني 35 ساله از كودكي به سوپرمن قهرمان خيالي كميك استريپ ها و فيلم هاي سينمايي علاقه‌مند بوده و هست. وي از 15 سال پيش ده ها عمل جراحي پلاستيك روي قسمت هاي مختلف بدنش انجام داده تا بيش از پيش از لحاظ فيزيكي شبيه اين شخصيت تخيلي شود.

وي چانه ، گونه ها، بيني ، لب ها و چشمان و ساير اعضاي صورتش را جراحي كرد تا درست مانند سيبي كه به دونيم كرده باشند برادر دوقلو سوپرمن شود.

اين رويا از دوران كودكي همراه با هربرت بوده و او براي تحقق آن زجر بسياري متحمل شده است.

هربرت در صفحه اجتماعي خود نوشته است:‌ مي خواهم مانند او باشم و مي دانم شبيه او بودن مرا خوشبخت و راضي مي كند تا زماني كه آزارم به كسي نرسد.

وي علاوه بر اينكه مي خواهد عين سوپرمن شود مي خواهد ثابت كند كه روياهاي كودكي قابل تحقق هستند.

در عين حال،‌هربرت چاوز يا به عبارت ديگر “سوپرمن ثاني” فقط به شباهت با اين قهرمان بسنده نكرده و تمام چيزهايي كه به نحوي به سوپرمن مربوط مي شوند را جمع آوري مي كند./جام جم آنلاین

مطالب مشابه را ببینید!