مجله تاپ‌ناز‌

مردان مرموز برای زنان جذاب ترند!

مردان مرموز

وقتی با کسی ملاقات می‌کنید،‌ اگر دوست دارید جذاب به نظر برسید،‌ بهتر است قدری مرموز بودن را چاشنی رفتار خود کنید. بدین ترتیب،‌ بیشتر در ذهن طرف مقابل می‌مانید و باعث می‌شوید او فکر کند شما جذاب هستید.

در صحبت‌های مردم،‌ حتما شنیده‌اید که به هم توصیه می‌کنند اوائل آشنایی،‌ زیاد به طرف مقابلشان اظهار علاقه نکنند. اما، آیا این توصیه کاربردی است و بر اثر تجربه به دست آمده یا تنها باوری غلط است که مثل خیلی از باورهای عمومی دیگر، ‌فقط رابطه‌ها را خراب‌ می‌کند؟ محققین به این سوال جواب می‌دهند.

به گزارش دیسکاوری، ‌محققین در مطالعه‌ای جدید و بر پایه پرسشنامه‌های اینترنتی،‌ به این نتیجه رسیده‌اند که دست‌کم مردان بهتراست این توصیه را جدی بگیرند!
در این مطالعه،‌ به زنان شرکت‌کننده که همه جوان و دانشجو بودند،‌ سه سناریوی متفاوت از طرف مردان ارائه شد: ۱) شما را خیلی زیاد دوست دارد. ۲) شما را در حد متوسط دوست دارد و ۳) شما را در حد متوسط یا خیلی زیاد دوست دارد. فکر می‌کنید زن‌ها کدام جمله را بیشتر پسندیدند؟ بااین که ممکن است قدری عجیب به نظر برسد، ‌اما زنان شرکت کننده از نظرجذابیت،‌ بیشترین نمره را به جمله سوم دادند. بعد از آن،‌ بالاترین نمره را مردانی گرفتند که از جمله اول استفاده کرده بودند و استفاده‌کنندگان از جمله دوم کم‌ترین امتیاز را گرفتند.
البته اصلا عجیب نیست که فردی که جمله سرد دوم را انتخاب کرده و طرف مقابل را فقط در حد میانگین دوست دارد،‌ کم‌ترین نمره را در جذابیت بگیرد،‌ اما چرا جمله سوم جایگاه اول را به دست آورد؟
یافته جدید این مطالعه این است که زن‌ها،‌ ابهام را بیشتر دوست دارند. محققین می‌گویند زن‌ها دوست دارند مردها مانند معمایی باشند که باید آن را کشف کرد. کتاب‌های معروف هم اغلب به افرادی که می‌خواهند وارد یک ارتباط تازه شوند و توجه دیگری را به خود جلب کنند،‌ توصیه می‌کنند که با تمام وجود اظهار شیفتگی و محبت نکنند و نشان بدهند که اهل انتخاب هستند.
ارین ویتچرچ و تیموتی ویلسون از دانشگاه ویرجینیا و دانیل گیلبرت از دانشگاه هاروارد با مطالعه خود نشان دادند که توصیه عمومی افراد درست است. آن‌ها می‌نویسند:‌ «وقتی برای اولین بار با کسی ملاقات می‌کنید،‌ بهتر است او را در ابهام نگه دارید. این ابهام باعث می‌شود که طرف مقابل بیشتر به شما فکر کند. از این طریق،‌ شما برایش جذاب‌تر می‌شوید.»

مطالب مشابه را ببینید!