قلعه نویی و شنیدن خبر درگذشت مادر پس از به هوش آمدن

امیر قلعه نویی که روز گذشته پای خود را جراجی کرد پس از به هوش آمدن خبر درگذشت مادر خود را از ملاقات کنندگانش شنید.

امیر قلعه نویی

به گزارش نامه، روز گذشته برای امیر قلعه نویی بدترین روز زندگی اش بود. وی در حالی که صبح روز گذشته پای خود را به تیغ جراحی سپرده بود عصر همان روز مادر خود را از دست داد. قلعه نویی در شرایطی دیگر مادر خود را ندید که زیر تیغ جراحی بود.

در عکس این خبر افرادی را مشاهده می کنید که به هنگام اعلام این خبر تلخ در بیمارستان بالای سر قلعه نویی بودند و وی را تسلی دادند.

این افراد قبل از به هوش آمدن سرمربی استقلال در بیمارستان حضور پیدا کرده بودند. البته در این عکس علی فتح الله زاده نیست اما کسی که این خبر ناگوار را به قلعه نویی داد فتح الله زاده بود و سایرین هم سعی در آرام کردن امیر داشتند.

مطالب مشابه را ببینید!