کاریکاتوریست روزنامه شرق به دادسرا احضار شد

روزنامه شرق

کاریکاتوریست روزنامه شرق هم بعد از مدیرمسئول این روزنامه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

یک منبع آگاه درباره پرونده روزنامه شرق اظهار داشت: هادی حیدری کاریکاتوریست روزنامه شرق هم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.

وی ادامه داد: اما این فرد تاکنون خود را به دادسرای فرهنگ و رسانه معرفی نکرده است؛ هرچند ممکن است احضاریه به دست او نرسیده باشد.

این منبع آگاه درباره اینکه آیا دادسرای فرهنگ و رسانه به موضوع توقف انتشار روزنامه شرق وارد می‌شود یا خیر؟ گفت: دادسرای رسانه در حال حاضر فقط وارد موضوع مدیرمسئول این روزنامه شده است اما دستگاه قضایی وقتی وارد یک مسئله‌ای می‌شود به تمام جوانب آن رسیدگی می‌کند./فارس

مطالب مشابه را ببینید!