عکسهایی جالب از زندگی در کره شمالی

عکس و فیلم از کشور کره شمالی به ندرت گرفته می شود ولی روزنامه تلگراف انگلیس تعدادی عکس جالب از کشور کره شمالی را منتشر کرده است.

کشور کره شمالی

ورودی یک باغ وحش در پیونگ یانگ
 

 
ترن شهری در پایتخت

 

 
ایستگاه قطار پیونگ یانگ

 

 
 

 
نماد اتحاد دو کره

 

 
نماد صنعت در کره شمالی

 

 
نمایی دور از پیونگ یانگ

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
آپارتمانهای درحال ساخت در پیونگ یانگ

 

 
 

مطالب مشابه را ببینید!