مجله تاپ‌ناز‌

نه دختر جوان به خواستگار باعث شد پسر خشمگین دختر را زنده زنده بسوزاند!

سوختن

دختر جوان که در حال بازگشت به مسیر خانه بود به طور ناگهانی گرفتار شعله های آتش شد و زنده زنده در آتش سوزانده شد و جان داد.

زنده سوزانه شدن دختر توسط خواستگار

خبر حوادث : ماجرای غم انگیز دختر 24 ساله هندی خانواده ی او را شوکه کرد ، این دختر 24 ساله در راه بازگشت به خانه غافلگیر شد و میان شعله های آتش جان خود را از دست داد.

Woman doused in fuel and burnt to death after ‘rejecting stalker’s marriage proposal’

مرگ دختر

عکس دختر جوانی که زنده زنده سوزانده شد

خواستگاری که جواب رد شنید دختر جوان را زنده سوزاند

“ساندیها رانی” 24 ساله توسط “کارتیک وانگا” 25 ساله زنده زنده سوزانده شد ؛ به گزارش میرر دختر جوان که قربانی خود خواهی های همکلاسی سابق خود شد در مسیر محل کار به سمت خانه به طرز بیرحمانه ای کشته شد.

“کارتیک” که از همکلاسی های سابق او بود و بارها به خواستگاری “ساندیها” آمده و جواب رد شنیده بود زمانی که متوجه عشق جدید دختر مورد علاقه اش شد دست به اقدامی بیرحمانه زد.

او در مسیر هر روز دختر جوان ایستاد و زمانی که او را دید ظرف بنزینی را که در دست داشت آماده کرد ؛ دختر جوان بی خبر از همه جا در حال عبور از خیابان بود که ناگهان با پاشیده شدن بنزین رویش کاملا خیس شد ، در همان لحظه خواستگار و همکلاسی سابق او کبریت روشنی را روی او انداخت .دختر بینوا به سرعت در میان شعله های آتش محاصره شد و زنده زنده سوخت.

یکی از شاهدان ماجرا گفت :قبل از انکه ما متوجه ماجرا شویم دختر جوان در میان شعله های آتش گرفتار شد و فرصتی برای نجات او فراهم نشد ، به هر زحمتی آتش را خاموش کردیم و نیروهای امداد او را به بیمارستان منتقل کردند اما متاسفانه زنده نماند.

همچنین بخوانید :

مطالب مشابه را ببینید!