حال استاد جمشید مشایخی خوب نیست!

حال استاد جمشید مشایخی خوب نیست!

وخامت حال استاد جمشید مشایخی

وكيل استاد “جمشيد مشايخي” گفت: صبح امروز به دليل وخامت اوضاع جسماني “جمشيد مشايخي” بازيگر پيشكسوت سينما، تلويزيون و تئاتر وی را به شمال كشور منتقل کردیم.

“مهرداد خضرايي” وكيل “جمشيد مشايخي” در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: صبح امروز به دليل وخامت اوضاع جسماني استاد “جمشید مشايخي” هنرمند پیشکسوت عرصه سینما و تئاتر وی را به شمال ايران و در منطقه رينه آمل منتقل کردیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه پس از ورود به منطقه خوش آب‌ و هوا و مراجعه به بيمارستان، حال استاد روبه بهبود بوده و تحت مراقبت قرار گرفته است.

نوشته های مشابه