عکسی قدیمی از سه بازیگر معروف پیش از انقلاب

در این تصویر آقایان محمدعلی فردین، ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی را مشاهده می کنید.

بهروز وثوقی، محمدعلی فردین و ناصر ملک مطیعی

نوشته های مشابه