عکس قدیمی از یک سالن کشتی در تهران

عکسی قدیمی از یک سالن قدیمی کشت در تهران را مشاهده میکنید.نکته جالب در این عکس تشک کشتی استفاده شده است.

سالن کشتی قدیمی

نوشته های مشابه