عکسهای قدیمی از ستاره های دربی

باتوجه به دیدار این ۲ تیم در رویاروئی هفتاد و هفتم، دیدن عکس های خاطره انگیز بازیکنان سابق این دو تیم خالی از لطف نیست

علی کریمی

   

علی کریمی

   حسین کلانی

حسین کلانی

صادق ورمزیار    صادق ورمزیار 

صادق ورمزیار

ناصر محمد خانی   ناصر محمد خانی

ناصر محمد خانی

   ضیاء عربشاهی

ضیاء عربشاهی

بهتاش فریبا   بهتاش فریبا

بهتاش فریبا

   امیر قلعه نوعی

امیر قلعه نوعی

مرتضی کرمانی مقام   مرتضی کرمانی مقام

مرتضی کرمانی مقام

    حسین عبدی

حسین عبدی

ایرج دانائی فرد   ایرج دانائی فرد

ایرج دانائی فرد

فرشاد پیوس      فرشاد پیوس

فرشاد پیوس

حسن روشن    حسن روشن

حسن روشن

شاهرخ بیانی    

شاهرخ بیانی

    ابراهیم آشتیانی

ابراهیم آشتیانی

علی پروین    علی پروین

علی پروین

مجتبی محرمی   مجتبی محرمی

مجتبی محرمی

   غلامحسین مظلومی

غلامحسین مظلومی

همایون بهزادی    

همایون بهزادی

فرهاد مجیدی     

فرهاد مجیدی

علیرضا واحدی نیکبخت    علیرضا واحدی نیکبخت

علیرضا واحدی نیکبخت

مهدی مهدوی کیا    مهدی مهدوی کیا

مهدی مهدوی کیا

          مهرداد میناوند

مهرداد میناوند

محمود خردبین     محمود خردبین

محمود خردبین

     رضا احدی

رضا احدی

     احمد رضا عابد زاده

احمد رضا عابد زاده

علیرضا منصوریان     علیرضا منصوریان

علیرضا منصوریان

مهدی پاشازاده     

مهدی پاشازاده

    جواد کاظمیان

جواد کاظمیان

رضا شاهرودی      رضا شاهرودی

رضا شاهرودی

حمید درخشان     حمید درخشان

حمید درخشان

    افشین پیروانی

افشین پیروانی

مطالب مشابه را ببینید!