طلا و نقره وزنه برداری المپیک به دلاوران ایرانی رسید

بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی

دو دلاور ایران موفق به کسب مدال های طلا و نقره دسته فوق سنگین شدند.

امشب سالن رقابتهای وزنه برداری با هرشب دیگری متفاوت بود، چراکه هرطرف که سر برمی گرداندی، امکان نداشت چشمت به پرچم ایران نیفتد. بیشتر سالن فارسی صحبت می کردند و غریو ایران – ایران همه جا را فراگرفته بود.
در این فضای بسیار پرشور که وصف آن در کلمات و جملات نمی گنجد، رقابت 9 وزنه بردار فوق سنگین دنیا آغاز شد. بهداد سلیمی، که چشم همه به هیکل تنومند او بود با بیشتر از 168 کیلوگرم وزن، بیشترین وزنه را در حرکت یک ضرب انتخاب کرده بود تا به عنوان آخرین نفر وارد رقابت شود.
اما اتفاق خوبی که پیش از آن برای ایران افتاد عملکرد بسیار ضعیف قهرمان المپیک پکن بود.
با این حال سجاد انوشیروانی زودتر از بهداد برای مهار وزنه 198 کیلوگرمی روی تخته آمد. به محض نام او، سالن وزنه برداری منفجر شد. پرچمها به هوا رفت و در سالن یکصدا ایران – ایران را فریاد می کشیدند. سجاد آمد. با اعتماد به نفسی بالا. پشت وزنه نشست. وزنه را بالای سر کشید و گویی پرکاهی بلند کرده و ایستاد. و باز هم سالن پر شور وزنه برداری. سجاد هم با فریادش، همه را هیجان زده تر کرد.
حریفان سجاد هم چندان ضعیف نبودند و برای رسیدن به مدال کار چندان راحتی پپش روی انوشیروانی، نایب قهرمان جهان نبود. سجاد پس از موفقیت اول، به سراغ وزنه 204 کیلوگرم رفت. وزنه ای که برای به مثابه یک قدمی مدال المپیک بود.
بهداد سلیمی وقتی برای مهار وزنه 201 کیلوگرمی به روی تخته آمد که همه وزنه برداران یکی دو وزنه را زده بودند. بهداد با همان دو بنده مشکی شبیه سجاد آمد. سالن رقابت وصف ناشدنی بود. رکورددار حرکت یک ضرب دنیا پشت وزنه نشست و با سرعت هرچه تمام تر وزنه را بالای سر برد و ایستاد و سه چراغ سفید. بهداد با تشویق پرشور ایرانیان رفت برای جرکت دوم.
اما پس از بهداد نوبت به حرکت دوم سجاد شد. سجاد انوشیروانی وزنه سنگینی انتخاب مرده بود. 204 کیلوگرم. مانند حرکت قبل آمد، پر امید، اما این بار موفق نبود. وزنه را بالای سر برد، اما انداخت تا بار دیگر برای مهار همین وزنه به روی تخته بیاید. آمد، برای بار سوم آمد. آمد تا با مهار این وزنه شانس مدال داشته باشد و با قدرت آمد. این بار همانند قبل پشت وزنه نشست و وزنه را بالای سر برد. کمی مکث کرد، اما موفق بود. فریادی کشید و رفت تا پس از او بهداد سلیمی به سالن بیاید. بهداد آمد برای مهار وزنه 205 کیلوگرم. وزنه ای که در برابر رکورد 214 کیلوگرم جهان چندان بالا نبود. براحتی این وزنه را مهار کرد تا فریاد ایرانیان به آسمان برخیزد.
پس از بهداد، آلبگوف روس به روی تخته آمد. وزنه 208 کیلوگرم را براحتی بالای سر برد تا بهداد هم برای مهار همین وزنه به روی تخته بیاید. بهداد سلیمی آمد. برای 208 کیلوگرم. پشت وزنه نشست. کمی مکث کرد. چشمانش بسته بود و وزنه را بلند کرد و ایستاد. تعظیمی به مردم کرد و رفت که برای دوضرب آماده شود.

در شروع حرکات دوضرب و در حرکت اول ، سجاد انوشیروانی وزنه 237 کیلوگرمی را بالای سر برد ، او در حرکت دوم خود ، 245 را بالای سر برد . ورزشکار روسی که 240 را بالای سر برده بود ، برای حرکت دوم خود وزنه 245 کیلویی را درخواست کرده بود که موفق به مهارش نشد. سجاد فعلا با 449 کیلوگرم از همه پیشتر است.

وزنه سنگین 245 کیلوگرمی را وزنه بردار کره ای را بار اول خیلی سریع انداخت اما سرانجام موفق به مهارش شد. این درحالی است که دقایقی بعد بهداد سلیمی توانست در حرکت اول وزنه 247 کیلوگرمی را بالای سر برد. وزنه بردار روسی در حرکت آخر نتوانست وزنه اش را بالای سر ببرد تا رقابت برای کسب مدال طلا به ورزشکاران کشورمان رسید.

سجاد انوشیروانی برای حرکت سوم خود 259 کیلوگرم را می خواست اما موفق به مهارش نشد.

بهداد سلیمی برای حرکت دوم خود ، درخواست وزنه 264 کیلوگرمی را کرد . وزنه ای که رکورد دوضرب المپیک بود . وزنه ای که حتی نتوانست روی سینه بکشد.

نوشته های مشابه