سر سختی عجیب پلیس تایلندی+کلیپ

سر سختی عجیب پلیس تایلندی+کلیپ

پلیس سر سخت

این پلیس که قصد نگه داشتن اتوبوس بود ناگهان راننده سروع به حرکت می کند که پلیس مانع از این کار میشود و به جلوی اتوبوس می چسبد، راننده اتوبوس هم به پلیس اهمیت نمی دهد و بعد از یک کیلومتر بلاخره می ایستد و بازداشت می شود…

 

نوشته های مشابه