عکسهای برندگان جایزه اسکار 2013

گزارش تصویری از مراسم اسکار 2013
میشائیل هانکه؛ کارگردان «فیلم عشق»، برنده اسکار بهترین فیلم خارجی زبان

اسکار 2013

گزارش تصویری از مراسم اسکار 2013

گزارش تصویری از مراسم اسکار 2013

گزارش تصویری از مراسم اسکار 2013

گزارش تصویری از مراسم اسکار 2013

کوئنتین تارانتینو؛ کارگردان فیلم «جانگوی رها شده» برنده اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی

گزارش تصویری از مراسم اسکار 2013

جرج کلونی، گرنت هزلو و بن افلک؛ تهیه کنندگان فیلم «آرگو»، برنده اسکار بهترین فیلم

گزارش تصویری از مراسم اسکار 2013

آنگ لی؛ کارگردان فیلم «زندگی پای»، برنده اسکار بهترین کارگردان

گزارش تصویری از مراسم اسکار 2013

آدل؛ برنده اسکار بهترین موسیقی متن اصلی برای فیلم «سقوط آسمان»

گزارش تصویری از مراسم اسکار 2013

کریستف والتز، برنده اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل برای «جانگوی رها شده»

گزارش تصویری از مراسم اسکار 2013

دنیل دی لوئیس؛ برنده اسکار بهترین بازیگر مرد برای فیلم «لینکلن»

گزارش تصویری از مراسم اسکار 2013

بن افلک، کارگردن فیلم «آرگو»، برنده اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی

 

مطالب مشابه را ببینید!