شوخی فجیع و باور نکردنی مردی با همسرش +عکس متحرک

شوخی فجیع یک مرد با زنش وقتی که خواب بود!/همسر این آقا خوابیده بود که ناگهان…! به همسر این آقا نگاه کنید که چگونه شوکه شده است!

شوخی عجیب

مطالب مشابه را ببینید!