دوشیزه زمین 2013 پاکستان انتخاب شد +عکس

زیباترین مدل کشور پاکستان خانم شانزای حیات به عنوان دوشیزه زمین 2013 پاکستان انتخاب شد.

او گفته است که برای نشان دادن لیاقت دختران پاکستان در این مراسم شرکت می کند و اینکه زنان و دختران پاکستان نیز می تواند همانند مردان اشتغال داشته باشند.

او 24 سال سن و 170 سانتی متر قد دارد و هم اکنون در آمریکا زندگی می کند.

دوشیزه زمین 2013 پاکستان
دوشیزه زمین 2013 پاکستان

دوشیزه زمین 2013 پاکستان
دوشیزه زمین 2013 پاکستان
دوشیزه زمین 2013 پاکستان
دوشیزه زمین 2013 پاکستان
دوشیزه زمین 2013 پاکستان
دوشیزه زمین 2013 پاکستان
دوشیزه زمین 2013 پاکستان
دوشیزه زمین 2013 پاکستان
دوشیزه زمین 2013 پاکستان
دوشیزه زمین 2013 پاکستان
دوشیزه زمین 2013 پاکستان
دوشیزه زمین 2013 پاکستان
دوشیزه زمین 2013 پاکستان
دوشیزه زمین 2013 پاکستان
مطالب مشابه را ببینید!