مجله تاپ‌ناز‌

مجازات مخدوش کردن پلاک | حبس و زندان برای پلاک خودروی مخدوش و ناخوانا

مجازات مخدوش کردن پلاک

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]مجازات مخدوش کردن پلاک چیست؟ اگر پلاک خودرو دستکاری شود چه مجازاتی دارد؟ دستکاری کردن اعداد روی پلاک خودرو چه مجازاتی دارد؟[/box]

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به مجازات زندان برای کسانی که پلاک خودرو و موتور سیکلت را مخدوش می کنند گفت : پلاک های مخدوش شناسایی می شوند.

مجازات سنگین حبس برای مخدوش کردن پلاک خودرو

سردار محمدرضا مهماندار رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از برخورد پلیس با تخلفات پلاک مخدوش و دستکاری شده خبر داد.
سردار محمدرضا مهماندار افزود:طبق ماده 720 قانون مجازات اسلامی هرفردی که ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق یا برای آن پلاک تقلبی نصب کند یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد یا هرفردی به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمای و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

توضیحات رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران درباره برخورد پلیس با مخدوش کنندگان پلاک

وی اضافه کرد:بر اساس ماده 720 قانون مجازات اسلامی برای دستکاری و تغییر در ارقام و مشخصات پلاک عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده است. در واقع افرادی که آگاهانه اقدام به این عمل کنند، علاوه بر فرار از قانون، جریمه اعمال غیر قانونی خود را به حساب دیگرشهروندان می گذارند. این اقدام غیر اخلاقی ضمن اعمال ضرر و زیان اقتصادی موجب اتلاف وقتشهروندانی می شود که هیچ نقشی در آن نداشته اند. لذا قانونگذار مجازات شش ماه تا یک سال حبس را برای افرادی که اقدام به تغییر در ارقام و مخدوشی پلاک می کنند، پیش بینی کرده است.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ افزود:به همین منظور اداره اجرائیات پلیس راهور فاتب در راستای طرح طاهر و بصورت مستمر نسبت به رصد و شناسایی خودروهای پلاک مخدوش اقدام و ضمن شناسایی و احصای مشخصات واقعی پلاک، مراتب را برای سیر مراحل قضایی به دادسرای راهور فاتب ارجاع خواهد کرد. این امر از طریق رصد تصاویر دوربین های سطح شهر و جداسازی پلاکهای مخدوش انجام می گیرد.

وی در پایان گفت:قطع به یقین عمده پلاکهای مخدوش شده ، توسط پلیس قابل شناسایی است و اندک افرادی که اقدام به این عمل مجرمانه می کنند از رصد پلیس دور نخواهند ماند.

مطالب مشابه را ببینید!