هنرنمایی جالب روی نوک مداد+تصاویر

توشیوکی یامازاکی 42 ساله با تراشکاری نوک گرافیتی مدادها طرح های فوق العاده جالب را خلق کرده است.

جالب اینکه حتی حلقه های زنجیر هم با نوک تنها یک مداد پدید آورده است.

مداد

مداد

مداد

مداد

مداد

مداد

مداد

مداد

مطالب مشابه را ببینید!