مسمومیت بازیکنان پرسپولیس در بازی با سپاهان+عکس

اتفاق عجیبی بود.هنوز هم بازیکنان پرسپولیس در شوک هستند.آنها نمی دانند چه اتفاقی افتاده که مسموم شده اند.نقی زاه،محمد نوری،مهدوی کیا و نیلسون بازیکنانی بودند که حتی برای دقایقی بی هوش شدند.

پرسپولیس

پرسپولیس

پرسپولیس

پرسپولیس

مطالب مشابه را ببینید!