عکس هنرمندان در مراسم افطاری 92

عکس هنرمندان در مراسم افطاری 92

 تصاویری از حضور بازیگران و هنرمندان در مراسم افطاری به دعوت علی معلم

عکس هنرمندان در مراسم افطاری 92

محمدرضا شریفی نیا,محمدرضا حیاتی و همسرش و حسام نواب صفوی / مراسم افطاری ۲ مرداد ۹۲

رضا عطاران و محمدرضا حیاتی / مرداد ۹۲ / عکس

رضا عطاران و محمدرضا حیاتی / مرداد ۹۲ / عکس

محمدرضا حیاتی و همسرش / عکس / مرداد ۹۲

محمدرضا حیاتی و همسرش / عکس / مرداد ۹۲

الیزابت امینی و حسام نواب صفوی در مراسم افطاری / رمضان ۹۲

الیزابت امینی و حسام نواب صفوی در مراسم افطاری / رمضان ۹۲

هادی کاظمی و علی معلم

هادی کاظمی و علی معلم

محمد رضا حیاتی,عکسهای محمدرضا حیاتی گوینده اخبار

محمد رضا حیاتی,عکسهای محمدرضا حیاتی گوینده اخبار

فریدون جیرانی و لاله اسکندری در مراسم افطاری / مرداد ۹۲

فریدون جیرانی و لاله اسکندری در مراسم افطاری / مرداد ۹۲

افطاری بازیگران و هنرمندان رمضان ۹۲ / دوم مرداد ۹۲

افطاری بازیگران و هنرمندان رمضان ۹۲ / دوم مرداد ۹۲

رضا عطاران و پسرمحمدرضا حیاتی

رضا عطاران و پسرمحمدرضا حیاتی

نوشته های مشابه