عکس بازداشت زنان معتاد در کرمانشاه

عکس بازداشت زنان معتاد در کرمانشاه

باشگاه خبرنگاران جوان:  طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در کرمانشاه.

زنان معتاد کرمانشاه
زنان معتاد کرمانشاه

زنان معتاد کرمانشاه
زنان معتاد کرمانشاه
زنان معتاد کرمانشاه
زنان معتاد کرمانشاه

نوشته های مشابه