عکس دختران بروجنی قبل از حادثه مرگبار

سایت اداره آموزش و پرورش شهر بروجن در خبری ،تصویری از دانش‌آموزان را روی خروجی خود آورده است که لحظه عزیمت آنان را پیش از حادثه غمبار جاده‌ای نشان می‌دهد

دختران بروجنی

مطالب مشابه را ببینید!