عکس های تله فیلم طلوع در شب

عکس های تله فیلم طلوع در شب

ايرج نوذري، حديث فولادوند، آرش اسد، منصوره ايلخاني، امير توكلي، پريسا احمدپور، حميد سررشته داري و الهام حريري بازيگران اصلي اين تله‌فيلم هستند.

 در خلاصه داستان «طلوع در شب» آمده: مجيد طي حادثه اي با استادش در دانشگاه درگير شده و استاد به بيمارستان منتقل مي‌شود. بعد از گذشت مدتي مجيد با دختر استاد ازدواج مي كند اما استاد طي آن حادثه حافظه اش را از دست داده و ديگر مجيد را نمي شناسد تا اينكه… .
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب

عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب
عکس های تله فیلم طلوع در شب

نوشته های مشابه