مجله تاپ ناز / گالری تصاویر / عکسهای دیدنی / عکس از جوانی علی پروین

عکس از جوانی علی پروین

عکس از جوانی علی پروین 

 پروین عکسی یادگاری با ماشینی که در سالهای جوانی خریده بود انداخته است.

علی پروین