مجله تاپ‌ناز‌

عکس از جوانی علی پروین

عکس از جوانی علی پروین 

 پروین عکسی یادگاری با ماشینی که در سالهای جوانی خریده بود انداخته است.

علی پروین

مطالب مشابه را ببینید!