عکس هایی از خشم علی مظاهری از نا داوری

در مسابقه ای که علی مظاهری با حریف کوبایی اش انجام داد به علت 3 اخطاره شدن مسابقه را باخت.البته داور هم بی تقصیر نبود زیرا قضاوت بی طرفانه ای ارائه نداد.پس از پایان مسابقه علی مظاهری با داور دست نداد و در میان تشویق تماشاچیان میدان مسابقه را ترک کرد.

مطالب مشابه را ببینید!