عکس از دختر سرسخت هوادار پرسپولیس

عکس از دختر سرسخت هوادار پرسپولیس

بانوان هوادار نمی توانند سر تمرین پرسپولیس حاضر شوند. اما این دلیل نمی شود که این دختر پرسپولیسی خودش را به باشگاه پرسپولیس نرساند.

دختر پرسپولسی

مطالب مشابه را ببینید!