عکس حضور حمید جبلی در دادگاه

بخشی از داستان «کلاه قرمزی و بچه ننه» در دادگاه می گذرد؛ دادگاهی که در آن «کلاه قرمزی» در جایگاه متهم قرار گرفته است و حمید جبلی هم با گریمی طنازانه، ریاست دادگاه را برعهده دارد.

حمید جبلی در کلاه قرمزی

حمید جبلی در دادگاه

مطالب مشابه را ببینید!