عکس از سرعت نور با دوربین مخصوص

محققان موسسه تكنولوژي ماساچوست (MIT) موفق به طراحي سريع‌ترين دوربين جهان با قابليت عكسبرداري يك تريليون تصوير در ثانيه شدند.

سرعت نور در خلأ بيش از 299 ميليون متر بر ثانيه است و عكسبرداري از لحظه عبور نور از درون يك جسم با دوربين‌هاي عكسبرداري موجود امكان پذير نيست.

محققان MIT با طراحي سريع‌ترين دوربين جهان با قابليت عكسبرداري يك تريليون تصوير در دقيقه، از لحظه عبور نور از درون يك بطري عكسبرداري كرده و با كمك اين تصاوير يك فيلم با حركات آهسته تهيه كردند كه در كنفرانس فناوري TED در ادينبورگ به نمايش در آمد.

نور ليزر در چند ميلياردم ثانيه از بخش انتهايي بطري تابيده شده و از قسمت در بطري خارج شد و در همين زمان دوربين فوق سريع از لحظه عبور نور عكسبرداري كرد.

عکس نور

مطالب مشابه را ببینید!