عکس هایی از اختتامیه المپیک 2012 لندن

المپیک 2012 لندن هم با تمام فراز و نشیبش و افتخاراتی که ایرانیان کسب کردند با مراسم اختتامیه به پایان رسید.

اختتامیه المپیک

اختتامیه المپیک

المپیک 2012 لندن

المپیک 2012 لندن

اختتامیه المپیک لندن

اختتامیه المپیک لندن

اختتامیه المپیک لندن

اختتامیه المپیک لندن

اختتامیه المپیک لندن

اختتامیه المیپک 2012 لندن

اختتامیه المیپک 2012 لندن

اختتامیه المیپک 2012 لندن

اختتامیه المیپک 2012 لندن

اختتامیه المیپک 2012 لندن

اختتامیه المیپک 2012 لندن

اختتامیه المیپک 2012 لندن

اختتامیه المیپک 2012 لندن

اختتامیه المیپک 2012 لندن

اختتامیه المیپک 2012 لندن

اختتامیه المیپک 2012 لندن

نوشته های مشابه