عکس هایی از کنسرت حمید عسکری در برج میلاد

حمید عسکری برای دومین بار در روزهای اخیر در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران حاضر شد و در جمع طرفدارانش قطعات محبوبش را اجرا کرد. گزارش کاملتر این کنسرت را در سایت بخوانید و اینجا سری دوم عکس های سایت موسیقی ما از نگاه دوربین محمد آقاعلایی را ببینید …/موسیقی ما

کنسرت حمید عسکری در سالن میلاد

کنسرت حمید عسکری در سالن میلاد

کنسرت حمید عسکری

کنسرت حمید عسکری در سالن میلاد

کنسرت حمید عسکری در سالن میلاد

کنسرت حمید عسکری در سالن میلاد

کنسرت حمید عسکری در سالن میلاد

کنسرت حمید عسکری در سالن میلاد

کنسرت حمید عسکری در سالن میلاد

کنسرت حمید عسکری در سالن میلاد

کنسرت حمید عسکری در سالن میلاد

کنسرت حمید عسکری در سالن میلاد

کنسرت حمید عسکری در سالن میلاد

کنسرت حمید عسکری در سالن میلاد

کنسرت حمید عسکری در سالن میلاد

 

مطالب مشابه را ببینید!