عکس ماشینهای علی دایی

عکس ماشینهای علی دایی

رنو ۵ قدیمی را دایی زمانی خریده بود که برای اولین بار به تیم ملی دعوت شد.

ماشین علی دایی

علی دائی پس از بازگشت از اروپا ، در سال های نخست بازی دوباره در پرسپولیس با این بی ام و در محافل فوتبالی حاضر می شد.

ماشین های علی دائی

بنز یکی از ماشین هایی بود که دایی همیشه علاقه خاصی به آن داشته . او سال ها این خودرو را سوار می شد تا روزهای پایانی فوتبالش.

ماشین علی دائی

پورشه پانامرا را دائی در سال دوم حضورش در پرسپولیس خرید.

ماشین علی دائی

این پرادوی زیبا ، همان خودرویی است که دائی با آن چپ کرده ۵ سالی هست که علی دائی این ماشین را در خانه دارد.

ماشین علی دائی

مطالب مشابه را ببینید!