عکس های دختر زیبایی که شبیه به تمام ستاره های زن دنیا است!

این دختر زیبا کپی زنان معروف دنیا است

شبیه به ستاره های زن معروف دنیا می کند و عکس های جالبی می گیرد. هنگامی که مادر بزرگ این دختر بچه به دلیل سرطان سینه از دنیا رفتف خانواده تصمیم گرفتند با آرایش و گریم کردن دختر او را سرگرم کنند و کاری کنند که غم نبود مادربزرگ را احساس نکند.

آنها گذشته از گرفتن هر کدام از این تصویر ها چیزهایی را در ارتباط با این مشاهیر به او یاد دادند و این تصویر ها را در طول دوره درمان مادربزرگش نانی که کمتر از یک سال به طول انجامیده تهیه کرده اند. اسکات در این پروژه یاد گرفت که او هم می‌تواند به اندازه مردها قوی باشد وبه آن چیزی که هست و در آینده خواهد شد افتخار کند. او همین طور یاد گرفت که میتواند در آینده همان چیزی باشد که میخواهد. اکنون مادر بزرگ اسکات با قدرت تمام توانسته هست سرطان را پشت سر بگذارد و در تصویر هاي اسکات بعنوان یک زن قوی حضور داشته باشد.

اسکات و مادربزرگش نانیاسکات و مادربزرگش نانی
اسکات و ملاله یوسف زیاسکات و ملاله یوسف زی
اسکات و فریدا کالواسکات و فریدا کالو
اسکات و نانیاسکات و نانی
اسکات و ادلاسکات و ادل
اسکات و کری فیشراسکات و کری فیشر
اسکات و الن دی جنرساسکات و الن دی جنرس
اسکات و بتی وایتاسکات و بتی وایت
اسکات و الن پیجاسکات و الن پیج
اسکات و نانیاسکات و نانی
اسکات و زویی دشانلاسکات و زویی دشانل
اسکات و مریل استریپاسکات و مریل استریپ
اسکات و نانیاسکات و نانی

اسکات و درو بریموراسکات و درو بریمور
اسکات و ملی بابی براوناسکات و ملی بابی براون
اسکات و میندی کالینگاسکات و میندی کالینگ
اسکات و سلنا گومزاسکات و سلنا گومز

تصاویر دختری جذاب که شبیه زنان معروف می شود

نوشته های مشابه