عکس بازیگران معروف ترکیه در اعتراضات ترکیه

عکسهایی از بازیگران معروف ترکیه را در اعتراضات اخیر شهر استانبول مشاهده می کنید.

هالیت ارگنچ بازیگر نفش سلطان سلیمان
هالیت ارگنچ بازیگر نفش سلطان سلیمان

سلما ارگچ, باریش فالای
سلما ارگچ, باریش فالای
هزل کایا
هزل کایا
هالیت ارگنچ و همسرش
هالیت ارگنچ و همسرش
بیرجه آکالای
بیرجه آکالای بازیگر حوا در سریال شمیم عشق
رضا کوجااوغلو و سارپ آک‏ کایا
رضا کوجااوغلو و سارپ آک‏ کایا
جانسو دره و سلما ارگچ
جانسو دره و سلما ارگچ
بازیگران ترکیه در اعتراضات
بازیگران ترکیه در اعتراضات
بوگلرا گولسوی
بوگلرا گولسوی
اصلی تاندوگان بازیگر نقش لامیا در سریال از بوسه تا عشق
اصلی تاندوگان بازیگر نقش لامیا در سریال از بوسه تا عشق
بازیگر نقش بالی بیک در سریال حریم سلطان
بازیگر نقش بالی بیک در سریال حریم سلطان

مطالب مشابه را ببینید!