عکسهای اولین نشست خبری حسن روحانی

عکسهای اولین نشست خبری حسن روحانی

 اولین نشست خبری حسن روحانی ریاست محترم جمهوری با حضور خبرنگاران رسانه ها برگزار شد.
نشست خبری حسن روحانی

نوشته های مشابه