عکسهای ماریا در سریال الکاپو

عکس کارولینا رامیرز بازیگر نقش ماریا در سریال ال کاپو را مشاهده می کنید.

کارولینا رامیرز متولد 20 ژانویه 1983 در کشور کلمبیا است.او متاهل است و با یک تاجر آمریکایی ازدواج کرده است.

ماریا در سریال الکاپو
ماریا در سریال الکاپو

ماریا در سریال الکاپو
ماریا در سریال الکاپو
ماریا در سریال الکاپو
ماریا در سریال الکاپو
ماریا در سریال الکاپو
ماریا در سریال الکاپو
ماریا در سریال الکاپو
ماریا در سریال الکاپو
ماریا در سریال الکاپو
ماریا در سریال الکاپو
ماریا در سریال الکاپو
ماریا در سریال الکاپو
ماریا در سریال الکاپو
ماریا در سریال الکاپو
مطالب مشابه را ببینید!