عکس های هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک

هتل Millennium UN Plaza به عنوان یکی از مجلل ترین هتل های شهر نیویورک برای 70 نفر از همراهان روحانی درنظر گرفته شده است.

هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک
هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک

هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک
هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک
هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک
هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک
هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک
هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک
هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک
هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک
هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک
هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک
هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک
هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران در نیویورک
مطالب مشابه را ببینید!