عکسی از بهترین بازیکن فوتبال دختر آسیا 2012

خانم شیباتا هانی از تیم فوتبال جوانان ژاپن ، به عنوان بهترین بازیکن جوان زن فوتبال اسیا انتخاب شد.

بهترین بازیکن زن فوتبال آسیا

نوشته های مشابه