عکسی از کودکی علی کریمی در کنار خواهر و برادرش

عکس از کودکی علی کریمی و هم چنین خواهر و برادر او می باشد.

علی کریمی در کودکی
علی کریمی در کودکی
مطالب مشابه را ببینید!