تصاویری از شادی طرفداران باراک اوباما

باراک اوباما سرانجام توانست در رقابت های انتخاباتی آمریکا میت رامنی جمهوری خواه را شکست دهد

طرفداران باراک اوباما

باراک اوباما دویست و هفتاد و پنج رأی از آراء الکترال و میت رامنی رقیب وی دویست و سه رأی را از آن خود کرد و اوباما برای دومین بار رئیس جمهور آمریکا شد .

طرفداران باراک اوباما

باراک اوباما چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا شد

هواداران باراک اوباما

شعارهای اقتصادی میت رامنی نتوانست اعتماد امریکایی ها را جلب کند

 طرفداران اوباما

دموکرات ها در انتخابات کنگره که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است ، تاکنون چهل و هشت کرسی مجلس سنا را از آن خود کرده اند در حالی که جمهوریخواهان چهل و دو کرسی کسب کرده اند.

انتخابات آمریکا

باراک اوباما همچنین پنجاه درصد آراء رأی دهندگان و میت رامنی چهل و نه درصد آراء رأی دهندگان را به دست آورده است .

 

 

مطالب مشابه را ببینید!